Page:Sibu Congkan0494-釋道世-法苑珠林-36-06.djvu/153

此页尚未校对


飾以珠玉可重三斤上加錦帽至曉寳冠挂于像手

錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脱

寳冠用示徵咎仍以冠在首至明脱挂如昨君臣失

色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋髙聞

之勑送入京大内供養常躬立侍下勑曰朕年老不

堪久立可令有司造坐像形相使其同立本像送興

善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處

正陽衆雖異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝

輕畧今現在圖寫殷矣

東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋