Page:Sibu Congkan0496-釋道世-法苑珠林-36-08.djvu/104

此页尚未校对


音釋

 愔於禽切人名象呂切統系也煨燼煨烏魁切燼徐刄切煨燼火餘也

 切増也甚也乞協切箱屬慈秋切泳也都郎甫版

 切驚遽貌弋灼切關牡于求力驗切殯殮也衣炎切宦人主宫門者

 擣都皓切敲也黿愚袁切大鼈古慕切鑄塞之也弋渚席入切州

 如又切襍

 常熟居士嚴澍施貲刻此法𫟍珠林第二十六卷 呉江比丘明覺對 甌

 寧唐士登書 溧水陶學恭刻萬曆辛卯秋淸涼凡妙德庵識