Page:Sibu Congkan0499-釋道世-法苑珠林-36-11.djvu/124

此页尚未校对


絶穀七載常御襍藥藥有松脂伏苓之氣善能治目

疾常周行墟野救療百姓王公遠近贈遺累積皆受

而施散一毫無餘石虎之末逆知其亂乃與弟子南

之許昌昇平三年來至建業復適番禺住羅浮山䕃

卧林薄邈然自怡以其年七月卒遺言露屍林裏弟

子從之陳郡袁彦伯興寧元年為南海太守與弟頴

升登遊此岳𦤺敬其骸燒香作禮右六驗出㝠祥記

唐貞觀年中有河東董䧺為大理寺丞少來信敬𬞞

食十年至十四年中為坐李仙童事主上大怒使侍

御𮧯琮鞫問甚急因禁數十人大理丞李敬玄司直