Page:Sibu Congkan0500-釋道世-法苑珠林-36-12.djvu/102

此页尚未校对


寺立碑至貞觀十九年二月十一日於菩提樹下塔

西建立使典司門令史魏才書

昔漢魏君臨窮兵用武興師十萬日費千金猶尚北

勒闐顔東村不到大唐牢籠六合道冠百王文徳所

加溥天同附是故身毒諸國道俗歸誠皇帝愍其忠

欵遐軫聖慮乃命使人朝散大夫行衛尉寺丞上䕶

軍李義表副使前融州黄水縣令王玄筞等二十二

人廵撫其國遂至摩訶菩提寺其寺所菩提樹下金

剛之座賢劫千佛並於中成道觀嚴飾相好具若眞

容靈塔淨地巧窮天外此乃曠代所未見史籍所未