Page:Sibu Congkan0500-釋道世-法苑珠林-36-12.djvu/87

此页尚未校对


五日者説有部云當此九月八日諸部異議云至今

龍朔三年則經一千二百年此依菩提寺石柱記也

或云一千三百年或云一千五百年或云始過九百

未滿千者其精舍側有佛昔爲雉王救火及鹿救生

各立一塔次西塔者是蘇跋陁羅唐云善現滅證處次有

一塔是執金剛神躃地處次側一塔是停棺七日處

次側一塔是阿泥樓陁上天告母降來哭佛處城北

度尸連禪𨙻河三百歩塔者是佛𣵀槃般𨙻處唐云焚燒

地今黄黑土襍灰炭有祈感者剋獲舍利次側一塔

佛爲大迦葉波現雙足處次有一塔前立石柱刻記