Page:Sibu Congkan0502-釋道世-法苑珠林-36-14.djvu/55

此页尚未校对


 輅魯故切車也軨盧經切車 間小横木也砰𮁌砰披耕切𮁌克盍切砰𮁌石相築聲也

 闚缺規切門中視也烏𤓰切美女也蜾古火切魯果切正作

 蠮螉蠮一結切螉音翁瞪瞢瞪澄應切瞢母亘切瞪瞢不明貌於姓切大便也

 瑯琊居士王世貞施貲刻此法𫟍珠林第四十三卷 呉江比丘明覺對 眞

 州王國英書 金陵沈一科刻萬曆辛卯夏清涼山妙德菴識