Page:Sibu Congkan0502-釋道世-法苑珠林-36-14.djvu/72

此页尚未校对


像咸怪其言後於寺北谷中見一臥石可長丈八乃

顧匠營造向經一周面腹麤了而背猶著地以六具

拗舉之如初不動經夜至旦忽然自翻卽就營訖移

置佛堂晉州䧟日像汗流地周兵入齊燒諸佛寺此

像獨不變色又欲倒之人牛六十頭挽不動忽有異

僧以瓦木土塹壘而圍之須㬰便了失僧所在像後

降夢信心者曰吾患指痛其人寤而視焉乃木傷其

二指也遂卽𥙷之開皇十年有盗像旛葢者夢丈八

人入室責之賊遂慚怖悔而謝焉其像現在

唐京師大莊嚴寺釋智興俗緣宋氏洺州人也謙約