Page:Sibu Congkan0505-釋道世-法苑珠林-36-17.djvu/79

此页尚未校对


晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者建

立小寺立刹舍利放光至于刹峯感動逺近

晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無貲財手

索錢貫貨之積年得錢三萬市地作屋常以索貫為

資欲立刹無舍利有羅幼者先自有之開求不許及

開至寺禮佛見幼舍利囊已在座前即告幼幼隨來

見之喜悦與開共立寺宇於餘杭也

晉咸康中建安太守孟景欲建刹立寺於夕聞牀頭

鏘然視得舍利三枚因立寺刹元嘉十六年六月舍

利放光通照上下七夕乃止一切咸見