Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/45

此页尚未校对


覩云跋未亾時作三十偈以付弟子曰可送示天竺

僧也右五驗出㝠祥記

梁冨陽齊堅寺有釋道琳本會稽山陰人少出家有

戒行善涅槃法華誦維摩經呉國張緒禮事之後居

冨陽縣泉林寺寺常有鬼怪自琳居之則消琳弟子

惠韶為屋所壓頭陷入胷琳為韶祈請韶夜見兩胡

道人拔出其頭旦起遂平復琳於是設聖僧齋鋪新

帛於牀上齋竟見帛上有人迹皆長三尺餘衆咸服

其徴感冨陽人始家家立聖僧座以飯之至梁初琳

出居齊熈寺天監十八年卒春秋七十有二右一驗出梁髙