Page:Sibu Congkan0512-釋道世-法苑珠林-36-24.djvu/81

此页尚未校对


香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠舉西

適成都初止大石寺乃手畫作金剛密跡等十六神

像至昇明三年又遊西界觀瞻岷嶺乃於岷山郡北

部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志乃倚巖傍谷

結草爲庵弟子法期見有神人乗馬著青單衣遶山

一帀還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日

建刹立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之辰天時

人事萬里懸合時傅琰西鎮成都欽暢風𮜿待以師

敬暢立寺之後乃𦤺書於琰曰貧道栖荆累稔年衰

𤵜積猒毒人諠所以遠託岷界卜居斯阜在廣陽之