Page:Sibu Congkan0517-釋道世-法苑珠林-36-29.djvu/14

此页尚未校对


償父母命言畢化為青羊白頭客驚告主人主人問

其形貎乃是小女死已二年矣於廚壁取得百錢似

久安處於是送羊僧寺合門不復食肉盧文勵傳向

臨説爾右二驗岀冥報記

唐兾州館陶縣主簿姓周忘其名字至顯慶四年

一月奉使於臨渝開互市當去之時將佐使等二人

從往周將錢帛稍多二人乃以土囊壓而殺之所有

錢帛咸盜將去唯有隨身衣服𠑽斂至歳暮乃入妻

夢具説被殺之狀兼言所盜財物藏隱之處妻乃依

此告官官司案辯具得實狀錢帛竝獲二人皆坐處