Page:Sibu Congkan0517-釋道世-法苑珠林-36-29.djvu/45

此页尚未校对


廄十餘步祭訖掘棺出開視女身體貎全如故徐徐

抱出著氈帳中唯心下微暖口有氣令婢四人守養

䕶之常以青羊乳汁瀝其兩眼始開口能咽粥積漸

能語二百日中持杖起行一朞之後顔色肌膚氣力

悉復常乃遣報徐氏上下盡來選吉日下禮娉為夫

婦生二男一女長男字元慶永嘉初為祕書郎中小

男字敬度作太傅掾女適濟南劉子彦徴士延世之

右一驗岀續搜神記

晉桓道愍者譙人也晉隆安四年䘮婦道愍内顧甚

篤纒痛無已其年夜始寢視屏風上見有人手驚起