Page:Sibu Congkan0517-釋道世-法苑珠林-36-29.djvu/8

此页尚未校对


漢時有王忳字少林爲郿縣令之縣到釐亭亭常有

鬼數數殺人忳宿樓上夜有女子稱欲訴怨無衣自

葢忳以衣與之乃進曰妾本涪令妾也欲往之官過

此亭宿亭長殺妾大小十餘口埋在樓下奪取衣裳

財物亭長今爲縣門下遊徼忳曰當為汝報之勿復

𡚶殺良善也鬼捉衣而去忳旦收遊徼詰問卽服收

同謀十餘人并殺之掘取諸䘮歸其家殯葬亭永清

寧人謡曰信哉少林世無偶飛被走馬與鬼語飛被

走馬别爲他事今所不録右一驗岀怨䰟志

大業八年宜州城東南四十餘里有一家姓皇甫