Page:Sibu Congkan0520-釋道世-法苑珠林-36-32.djvu/172

此页尚未校对


校譌

 第一紙六行音北藏作意第七紙十六比宋藏作此第十八紙

 月經律之佛宋葡藏作國

音釋

 膩女利切肥也傍禮而兖切蟲動也

 冝沈曹夫人呂氏寇貲刻此法苑珠林第一百六卷 呉江比丘明覺對 呉

 江沙闁本宏書 豫章傳機刻萬曆辛卯冬淸涼山玅德庵識