Page:Sibu Congkan0524-釋道世-法苑珠林-36-36.djvu/143

此页尚未校对


 蝙蝠飛鼠也郎丁切䆫隔也羊諸切歩挽車也筌罤筌此縁切取魚器也罤杜

 奚切兔弶也居延切明也楷模楷口駭切模莫胡切楷模法式也袟袠

 直切書衣也時染切縣名許爲其鳩彌兖

 太倉潘氏施貲刻此法苑珠林第一百十九卷 呉江比丘明覺對

 長洲徐普書 上元李珍刻萬曆庚寅秋淸涼山妙德庵識