Page:Sibu Congkan0525-釋法雲-翻譯名義集-7-1.djvu/103

此页尚未校对


法護月氏國人甚有識量天性純懿操行精苦篤志

好學萬里尋師届兹未乆愽覽六經㳺心七籍解

十六種書詁訓音義無不備識日誦萬言過目咸

先居燉煌後處靑門大周目録云大康七年譯正

尸利密多羅此云吉友西域太子以國讓弟遂爲沙門天姿髙朗風神

俊邁儀皃卓然出於物表晉元帝丗來㳺建康王公雅重丗号髙座法師譯灌頂等經

曇僧伽提婆或名提和此云衆天𦋺賔國人風采可範樞機有彰沉慮