Page:Sibu Congkan0525-釋法雲-翻譯名義集-7-1.djvu/97

此页尚未校对


佛陛下所夢其必是乎至七年歳次甲子帝勑郎中

蔡愔中郎將秦景博士王遵等一十八人西㝷佛

法至印度國請迦葉摩騰竺法蘭用白馬䭾經并將

畫釋迦佛像以永平十年歳次丁卯至于洛陽帝恱

造白馬寺譯四十二章經至十四年正月一日五岳

道士褚善信等負情不恱因朝正之次表請較試勑

遣尚書令宋庠引入長樂宫帝曰此月十五日大集

白馬寺南門尔日信等以靈寶諸經置道東壇上帝

以經像舎利置道西七寶行殿上信等遶壇涕泣啓

請天尊詞情懇切以栴檀柴等焼經兾經無損並爲