Page:Sibu Congkan0591-陶潛-箋註陶淵明集-2-2.djvu/157

此页尚未校对


簡棄煩促就成省曠殆所謂國爵屏貴

家人忘貧者歟有詔徴著作郎稱疾不

赴春秋六十有三元嘉四年月日卒於

潯陽縣之某里一作桑里柴近識悲悼逺土

傷情⿱冝八 -- 𡨋黙福應嗚呼淑貞夫實以誄華

名由謚髙苟允德義貴賤何筭焉(⿱艹石)

寛樂令終之羙好廉克巳之操有合謚

典無愆前志故詢諸友好冝謚曰靖節

徴士其詞曰