Page:Sibu Congkan0607-王勃-王子安集-4-4.djvu/14

此页尚未校对


諸州縣孔子廟堂及學館有破壞并向來未造


生徒無肄業之所先師闕奠祭之儀乆致飄零

㴱非敬本宜令諸州縣官司速加營葺九隴縣


學廟堂者大唐龍朔三年鄕人之所建也爾其

州分化鳥境狥罇鴟縈錦室於中區託銅梁於

古地玉輪斜界神龍蟠沮澤之雲石鏡遙臨寶

牒秘禺山之影天帝會昌之國上照乾維英靈


秀出之鄕𠊓淸地絡庠序繇其糾合纓弁所以

㑹同文翁之景化不渝智士之風猷自遠於是