Page:Sibu Congkan0609-楊炯-楊盈川集-2-2.djvu/46

此页尚未校对


諧白獸之祥符瑞梃生黒帝感蒼龍之傑隋珠一寸

魏后揚眉和璧千金秦王動色顔生殆庶聞於竹馬

之年揚子叅玄發自銅車之歳建情峯而直上䟽筆

海以横流彫墻則百堵皆興峻宇則千門並列可大

可乆無忘簡易之途爲子爲臣率由忠孝之境郭林

宗之披霧豈敢名言孔文舉之欽風每相推薦(⿱艹石)

五材並用誰能去兵七德兼施止戈爲武出師於九

天之上暗合兵書取法於十日之前懸符射法固以

文武之道掄揚滿於域中將相之才籍甚聞於海内

貞觀十五年起家𥙷國子博士喬林掃日驚白鳳於

詞條壁水澄天駭彫龍於義壑班超慷慨常懷萬里