Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/125

此页尚未校对


常規分牧𥠖烝咸膺俊選可依前件主者施行

開元十四年五月十四日

   授洪州刺史制

門下中散大夫新除冀州刺史上柱國曲江縣開國

男張九齡禀秀傑出含章挺生蔚文華以擅竒躬孝

友以誠徳大中大夫前行尚書都官郎中上柱國始

藏縣開國子李成𥙿體仁以善率禮以訓守官闕以

獨茂履忠信而不騫皆人物表才聲方歸妙瞻彼江

漢𠃔籍仁明運恊歌良之勤式應咨岳之重九齡可

使持節都督洪州諸軍事守洪州刺史成𥙿可使持