Page:Sibu Congkan0627-李白-分類補註李太白詩-10-04.djvu/98

此页尚未校对


   僧伽歌

眞僧法號號僧伽有時與我論三車齊賢曰紀聞録

僧伽大師西域人姓何氏唐龍朔初來𨽻名于楚州龍興寺後于泗洲臨淮縣信義坊乞

地拖標將建伽藍于標下掘得古香積詩銘記并金像一軀上有普照王佛字遂建寺中

宗聞名遣使迎師入内道場居薦福寺常獨處一室頂上有一穴以絮窒之夜則去絮香

從頂穴中出非常芬馥及燒香還頂中又以絮窒之師嘗濯足人取其水飲之痼疾皆愈

景龍四年端坐而終中宗令于寺起塔俄而大風歘起息氣滿長安中宗問近臣近臣奏

僧伽大師化縁在臨淮恐欲歸中宗心許其臭頓息竒香馥烈五月送至臨淮起塔供養