Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/12

此页尚未校对


善有考於當時事實及地理𡻕月與古語之的然者

聊注其下(⿱艹石)其意律乃詩之六經神會意得隨人所

到不敢易而言之叙次旣倫讀之者如親罹艱𣗥虎

狼之慘爲可驚愕目見與時甿庻𬒳削刻轉塗炭爲

可憫因感公之流徙始而適中而瘁卒至於爲少年

輩侮怱以訖死爲可傷也紹興癸酉五月晦日丹丘

冷齋序

鄭卬序曰讀少陵詩如馳騖晉楚之郊以言其髙則

鄧林千巖楩楠𣏌梓扶踈摩雲以言其𭰹則溟波萬

頃蛟龍黿鼉徜徉排空拭眥極目方且心駭神悸莫

知所以(⿱艹石)其甄别名狀實難爲功韓退之推其光熖