Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/67

此页尚未校对


  冬進封西岳賦賦序曰上旣封太山之後三十

  年桉唐史開元十三年乙丑歳封太山至是三十

  年矣有上韋丞相詩略曰龍飛四十春又曰霖

  雨思賢佐桉唐史以是歳苦雨潦閱六旬上謂

  宰相非其人罷陳希烈拜韋見素時明皇在位

  四十三年蓋詩得略舉成數非(⿱艹石)進賦之可據

  而舊譜入十一載皆誤

十四載乙未

 冬十一月有自京赴奉先縣詠懷詩桉唐史是

  月安禄山反於范陽

肅宗至德元載丙申