Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/89

此页尚未校对


 故贈韋評事詩曰昔𣳚賊中時潜與子同遊公

  𣳚賊中有九日藍田崔氏莊以下十三首

至德二載丁酉公年四十六

  公春在賊中曲江行曰少陵野老吞聲𡘜春日

 潜行曲江曲自正月乙卯禄山死二月戊子肅

 宗次鳯翔李光弼敗安慶緒于太原郭子儀敗

  安慶緒于潼關又敗于永豐倉公西走鳯翔逹

  鳯翔行在曰西憶歧陽信無人遂𨚫回又曰司

 𨽻章初覩南陽氣巳新又述懷曰去年潼關敗

 妻子隔絕乆今夏草木長脫身得西走元微之

 誌云歩謁肅宗行在拜左拾遺舊書云自京師