Page:Sibu Congkan0635-杜甫-分門集註杜工部詩-10-02.djvu/98

此页尚未校对


之欣然冩畢籠鵝而歸甚以爲樂貂餘季子裘王洙曰史記蘇秦說季兊兊遺之黒貂裘⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇秦游秦秦不

能用於是貂裘色敝○趙次公曰戰國䇿蘇秦仕趙趙王負貂裘黃金使說秦書十上而說不行黒貂之裘弊今云貂餘季子裘言

貧如蘇子矣長懷報明主卧病復髙秋

   季秋江村

喬木村墟古蘇軾曰孫陽云重到樵溪喬木蔽日村墟故老無一存者踈籬野蔓懸

王洙曰一作素琴將暇日趙次公曰言將琴往江村當暇日也白首望霜天登爼

黄柑重王洙曰鷦鷯賦肉不登于爼味支牀錦石圎王洙曰史龜䇿傳南方老人用龜支牀足

遊雖寂寞難見此山川

   大曆二年九月三十日

爲客無時了悲秋向夕終瘴餘䕫子國王洙曰魚復古䕫子國

薄楚王宫王洙曰楚王遊蘭臺之宫草敵虚嵐翠花禁冷葉紅年年