Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/50

此页尚未校对


止息之意今日看天意遊魂貸爾曹乞降那更得尚詐莫

徒勞趙曰賊窘則乞降𭶑則尚詐今安賊旣爲宫軍所臨欲望如是不可也元帥歸龍種司

空握豹韜趙曰至德二載以廣平王淑爲天下兵馬元帥往收長安是爲代宗也以司空郭子儀副之太公六韜有

豹韜前軍蘇武節洙曰軍一作旌蘇武至海上杖漢節旌毛盡落言前軍皆守節之士左將

吕䖍刀洙曰晉書吕䖍爲刺史有佩刀相者曰三公可佩䖍乃贈别駕王祥曰苟非其人刀或爲害以卿有公輔之量

故相與也言左將皆輔相之才兵氣回飛鳥洙曰羽獵賦鳥不及飛獸不得過言其疾也○趙曰言氣之陵噴可

彗飛鳥回也回如回天之回舊注所引非威聲没巨鼇洙曰威声雄重○趙曰巨鼇屭贔之物威声所加乃

至没之北狂賊懾服之意戈鋋開雪色洙曰東都賦戈鋋彗雲庄矛矟也〇鄭曰鋋時連切小矛也

矢向秋毫洙曰秋毫言極末也弓矢向言雖微必中天歩艱方盡洙曰詩天歩艱難

和運更遭趙曰選云遭遇嘉運誰云遺洙曰一作貴毒螫洙曰一作蠆西京賦蕩亡秦之

毒螫四子講德論曰秦之時處位任政者並施毒螫說文螫行毒也遺無遺也巳是沃腥臊洙曰如以湯沃