Page:Sibu Congkan0641-杜甫-分門集註杜工部詩-10-08.djvu/159

此页尚未校对


朝有底忙應愁江樹逺洙曰謝玄睴詩中流辨江樹怯見野亭荒

謝惠連詩飲餞野亭館浩蕩風煙外誰知酒熟香

   廣州段功曹到得楊五長史書功曹却歸𦕅

   𭔃此詩

衛靑開幕府洙曰李廣傳注云衛青伐匈奴絶大漠克𫉬帝就拜大將軍於幕中故白幕府幕府之名始於此也

楊僕將樓船洙曰漢征南越以楊僕爲楼船將軍漢節梅花外春城海水

趙曰漢遣使者必持節廣州大𢈔嶺多梅花故言梅花外州近海故云海水邊銅梁書逺及

銅梁玉壘皆成都地名○趙曰銅梁蜀地名言楊公自廣州有書來成都珠浦使將旋洙曰廣州合浦出珠使將還言

段功曹將還廣州也○師曰甫在蜀報楊以書附段功曹還故云云貧病他郷老煩君萬里傳

   逢唐興劉主簿弟

分手開元末洙曰開元二十九年爲天寳十載禄山反連年絶尺書洙曰古詩中有