Page:Sibu Congkan0641-杜甫-分門集註杜工部詩-10-08.djvu/3

此页尚未校对


曰杜言儒冠栖栖不偶於丗不如世胄綺紈飽食終身〇師曰杜甫生於睿宗先天元年死於代宗大曆五年年五十有九歷睿宗

玄宗肅宗代宗凡四朝也天寳十三年獻三賦玄宗命宰相試以文章授河西尉不行天寳十四年安禄山亂甫挈家避亂郟州䧟

賊中肅宗至德二載脫身歸鳯翔府上謁肅宗肅宗授以左拾遺當是時房琯以宰相緫兵與賊戰琯儒者用春秋車戰之法爲賊

所敗由是得罪甫上䟽論琯不宜廢肅宗怒貶甫爲華州司功甫旣不得志聞李白在山東將爲山東之遊遂作此詩辭韋左丞明

巳無罪而去觀甫嘗有憶李白詩之句何時一樽酒重與細論文蓋謂此行爲㝷李白故也紈袴貴遊子弟之服餓之義有二絶粒

曰餓不食禄亦曰餓(⿱艹石)伯夷叔齊餓于首陽采薇而食不食周 禄正此餓也當禄山之亂武夫悍卒皆以軍功取封侯其子弟從自襁

褓至于老死誰有不食禄者獨文儒之士不能擐甲出戰皆寂寥不見用以此誤身者多矣甫嘗有詩曰儒衣山鳥怪蓋軍興之際

山鳥見儒衣猶且恠駭甫於此時唯以文儒爲務得不誤身乎蓋嘆武夫得志傷吾道之不用也丈人試靜聽

賤子請具陳洙曰易師貞丈人吉注丈人嚴莊之稱也應璩百一詩避席跪自陳賤子實玄虚鮑昭東武吟主人

且勿喧賤子歌一言〇趙曰吴越春秋載伍子胥謂漁父曰性命屬天今屬丈人此乃杜公呼爲丈人者矣具陳見蜀志許靖與曹

公書有云豈可具陳而丗有託名東坡事實輒云毛遂有言賤子一一具陳之以爲渾語却不引出何書其全秩引𩔖皆如此非特