Page:Sibu Congkan0648-元結-唐元次山文集-2-2.djvu/70

此页尚未校对


  寒亭記在江華縣

永泰丙午中巡屬縣至江華縣大夫瞿令問咨曰縣

南水石相映望之可愛相傳不可登臨俾求之得洞

穴而入棧險以通之始得構茅亭扵石上及亭成也

所以階檻慿空下臨長江軒楹雲端上齊絶顛若旦

暮景氣煙靄異色蒼蒼石墉含映水木欲名斯亭状

𩔖不得敢請名之表示来丗扵是于亭上為啇之曰

今大暑登之疑天時将寒炎烝之地而清凉可安不

合命之曰寒亭歟乃為寒亭作記刻之亭背