Page:Sibu Congkan0650-顏真卿-顔魯公文集-3-2.djvu/36

此页尚未校对


州刺史不逾周嵗風化大行不幸感疾又聞代到請

尋醫于晉陵以大曆十二年嵗次丁巳秋七月二日

辛亥薨于常州之别館春秋五十有八夫人京兆韋

氏曰平仲房州刺史景駿之孫禮部尚書琅琊王丘

之外孫太子中舍迪之第三女也精識高明正家柔

克移天有幹夫之蠱宜室多綏族之仁六姻稱其壼

則四徳被於彤管生三子四女而公即世夫人晝哭

茹毒星言割哀留子壻祕書省校書郎范陽盧少康

臮二子匡陟緝寧家殘獨與子肅匍匐萬里以祗䕶

喪櫬冬十一月至上都二十四日壬申䖍窆公于萬