Page:Sibu Congkan0651-顏真卿-顔魯公文集-3-3.djvu/94

此页尚未校对


顔魯公神道碑銘

   正議大夫行太子右庶子史館修撰上柱國

   𣈆昌縣開國男令狐峘述

惟深也故能通天下之志惟機也故能成天下之務

君子極深而研機不出戶而制動行諸已而馭化其

惟盛徳乎有唐名臣贈司徒魯郡文忠公顔公奉大

順爲元功建大節爲至忠以安横流以紐頽綱秉是

一心祗事四朝今上興元元年八月三日蹈危致命

薨于蔡州之難貞元二年春蔡州平冬十一月二旬

有三日嗣子櫟陽尉頵祕書省正字碩衘恤奉喪歸