Page:Sibu Congkan0659-獨孤及-毘陵集-4-1.djvu/74

此页尚未校对


陛下賢聖恭儉慈仁愛人開闡學校尊教勸德將以五

經根本庶政風化所浹人神以和和氣㫄感蒸而爲瑞

八字作和氣㫄達感蒸爲瑞不然豈靈芝菌蠢異處同植不產他宇

必於宸居曄曄九葩之蓋煌煌三秀之質蓋表陛下之

欽明光宅以人文成化靈根碩茂萬葉無疆神應炳然

天意如荅臣等獲忝朝列幸覩禎祥臣無任嘉慶之至

  賀擒周智光表代宗永泰二年

臣等言臣聞征而無戰王者之師也將而必誅春秋之

義也臣伏見周智光傲佷頑虐昬迷猖狂英華作狡敢專生

煞之威以慢王度崇飾姦慝之志自干天誅陛下謂罪