Page:Sibu Congkan0660-獨孤及-毘陵集-4-2.djvu/33

此页尚未校对


善足救物外坦蕩豪舉朗然不羈内敦敏純固忠而能

力至苦輕死重義貴身賤名視錢帛英華作刀如糞土戲公

卿若草芥其於履危機英華作險臨大節則氣冠賁育勁侔

風霜未嘗以得喪夷險蠆芥於𮌎臆詩云昭明有融高

朗令終公實有焉謂宜荷天之休俾熾而大龍泉未試

𨻶駟先往天乎斯才而有斯壽今寵優八命澤及九原

一作己伸英華作沐追遠之恩請遵易名之典

寶應二年某月日故吏某官某謹上英華作謹狀上

尙書省考功夫存以行觀其志沒以諡表其德則名

實不虧善英華作美惡知勸謹按故尙書祠部員外郞贈