Page:Sibu Congkan0671-權德輿-權載之文集-8-3.djvu/90

此页尚未校对


揚府長史御史大夫覦之姊也淑明仁順克叶公志家

肥族睦抑有助焉公薨若干年而夫人殁子四人長曰


錡材氣碩茂絜廉貞肅遵修訓則復大其門入作卿

出爲侯伯貞元十五年以御史中丞剖符潤州宣風以

宏禮俗成賦以殖財用大績茂焉中邦賴焉明年就加

御史大夫十八年進禮部尙書撫封題劒如公渥命次


曰鎰蘄州刺史次曰豐士鄠縣令幼曰豐器長安縣尉

皆有幹裕而屈於年位今尙書永惟先公丕矩未刻金

石以德輿嘗叨史職久掌贊書知王族大僚之事業見

託論譔故不敢黙其美亦不敢溢其言銘曰