Page:Sibu Congkan0673-權德輿-權載之文集-8-5.djvu/141

此页尚未校对


中温毅亷直淸方敏實風槩資材邁乎羣倫貞元十年


冬繇諸侯部從事賢良對䇿歴左右諫列儀曹考功郞


十八年實受斯命𩔖能故也於是用賢明忠恕循理官


業程品具舉尤違自絶然後以狀之成質於冡宰小宰


罷遣者不讟受祿者不誣恢恢然投其虛而芒刄不頓


君子以宏中之道爲折中矣昔春秋書士縠曰堪其事


也魯語曰署所以朝夕䖍君命也今因官署而舉事任


春秋丘明之志也至若龍朔咸通改復之說此皆不書


   宏文舘大學士壁記


聖人南面以理天下在崇起教化緝熈于光明太宗文