Page:Sibu Congkan0673-權德輿-權載之文集-8-5.djvu/143

此页尚未校对


公粹淸莊重山立泉塞苞孔門之四教藴洪範之三德

靜若𢑱噐扣如黃鐘由小司徒陞左輔乃莅斯職於是

戒官師稽憲令貴游靑襟辨志樂羣皆修其方而遜其


業且以左戸之羡財百方附益而修餙之公署書府靜

深華敞淸禁之內輔臣攸居冝乎舒六藝而調四氣於

此室也初公之王父考功府君在中宗朝爲直學士懿

文含章休有厥聲至公則聿修之宏大貽厥之昌阜盡


在是矣至若命舘之再爲修文中爲昭文改復歲月傳

諸故志前賢名氏冝列屋壁公以德輿交代於中臺之

任踴躍於大冶之中惠然受簡使得論次自景龍二年