Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/22

此页尚未校对


叔向官至左拾遺溧水令贈工部尚書尚書於大曆𥘉名

能爲詩文及公爲文亦最長於詩孝謹厚重舉進士登第

厚重又作孝愛謹厚佐六府五公八遷至檢校虞部郎中或无虞部字元和

五年眞拜尚書虞部郎中轉洛陽令都官郎中澤州刺史以

至司業年七十四長慶二年二月丙寅以疾卒其年八月某

日葬河南偃師先公尚書之兆次𥘉公善事⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼母家居未出

學問於江東尚㓜也名聲詞章行于京師人遟其至及公

就進士且試其輩皆曰莫先竇生于時公舅𡊮髙爲給事中

方有重名愛且賢公然實未嘗以千有司甞下或有有字公一舉成

名而東遇其黨必曰非我之才維吾舅之私其佐昭義軍也

遇其將死公權代領以定其危後將盧從史重公不遣奏進

官職公視從史益驕不遜僞疾經年轝音預祝云舁車也歸東都從

史卒敗死公不以覺微避去爲賢告人公始佐崔大夫縱留