Page:Sibu Congkan0697-劉禹錫-劉夢得文集-8-5.djvu/122

此页尚未校对


軍中增氣而知禮㦸衣旣垂帥節旣嚴流盼屋

壁見前修之名氏列于坐右第有梁州刺史鼎

興元尹記與今稱謂不合因發函進牘于不佞

且曰我以飾東壁以新志累子於是按南梁故

事起自始登齋壇之後爲記云時開成二年

在丁巳春二月某日記

  山南西道新修驛路

開成四年梁州牧缺上玩其印凝旒深思曰伊

爾卿族歸氏以文儒再世居喉舌今天官貳卿

融能嗣其耿光甞自内庭歷南臺尹轂下政事