Page:Sibu Congkan0697-劉禹錫-劉夢得文集-8-5.djvu/17

此页尚未校对


事光前史功格上𤣥某限以守官不獲隨例

  上宰相賀改元赦書開成元年正月日

同州狀上中書門下改元赦書右伏奉今月一

日制書改大和十年開成元年大赦天下者

伏以律首三元禮崇四始順陽和發生之德敷

大號渙汗之恩宥過恤刑㢮征巳責盡去人瘼

通知物情德音朝發於九天和氣夕周於四海

此皆相公弼諧之道爕賛之功進退於宻勿之

閒發揚成𩃎霈之澤某恪守官業印綬所拘不

獲隨例拜賀