Page:Sibu Congkan0704-皇甫湜-皇甫持正文集-1-1.djvu/97

此页尚未校对


射徑熟道荒物䘮其明誰墾其治先生之生先生之武

襲𮛫聖距基於其身克後其所居歸丘軻危解禍羅具

𠔃素𠔃有⿰靣⾒何多靡引而忘天吝其施垂其施垂陛乃

頽羣心孔哀厥聲赫赫滿華貊年千世百新在竹帛我

銘在碑展我哀思

     韓文公墓銘

長慶四年八月昌黎韓先生既以疾免吏部侍郎書諭

湜曰死能令我躬所以不隨世磨㓕者惟子以爲囑其

年十二月丙子遂薨明年正月其孤昶使奉功緒之録

継訃以至三月癸酉𦵏河南河陽乃哭而叙銘其墓其

詳將掲之於神道碑云先生諱愈字退之後魏安桓王

茂六代孫祖朝散大夫桂州長史諱叡素父祕書郎贈