Page:Sibu Congkan0706-李翺-李文公集-2-2.djvu/73

此页尚未校对


卑有未官者銘曰

大夫致身不賴前業遭変竭忠竒節曄曄乃作刺史

乃作将軍乃統邊兵事績昭聞㢘以檢已嚴以督下

藩落完安馬牛在野大革前事自我為初尔後之来

視此勿渝

   陸歙州述

吳郡陸傪公佐生于世五十有七年明于仁義之道

可以化人倫厚風俗者餘三十年連事觀察使觀察

使不能知退居于田者六七年由侍御史入為祠部

員外郎二年出刺歙州卒于道貞元十八年四月二