Page:Sibu Congkan0723-元稹-元氏長慶集-4-4.djvu/98

此页尚未校对


多少爲先後其一碑僧之徒思得聲名人文其事以自廣予

始以長慶二年相先帝無狀譴於同又明年徙會稽路出於

杭杭民競相觀暏刺史白恠問之皆曰非欲觀宰相蓋欲觀

曩所聞之元白耳由是僧之徒誤以予爲名聲人相與日夜

攻刺史白乞予文予觀僧之徒所以經於石文於碑蓋欲相

與爲不朽計且欲自大其本術今夫碑旣文經旣石而又九

諸侯相率貢錢於所事由近而言亦可謂來異宗而成不朽

矣由逺而言則不知幾萬千歳而外地與天相軋隂與陽相

蕩火與風相射名與形相㓕則四海九州皆大空中一微塵

耳又安知其朽與不朽哉然而羊叔子識枯𣗳中舊環張僧

繇世世爲畫師歷陽之氣至今爲城郭狗一叱而異世卒不

可化鍜之子學數息則易成此又性與物一相遊而終不能

兩相忘矣又安知夫六萬九千之文𠜇石永永因衆性合成