Page:Sibu Congkan0738-白居易-白氏長慶集-24-15.djvu/59

此页尚未校对


恩莫酬一二仰天舉首望闕馳心葵藿之

志徒傾螻蟻之誠難達無任感恩激切之

至謹奉表稱謝以聞 長慶二年

  為宰相謝恩賜酒脯餅果等狀

右中使某奉宣聖㫖賜臣等前件物等俯

僂受賜竦躍荷恩天酒來以分甘御羞降

而示惠臣等省躬知感因物言情寵過加

籩懼多尸素之責榮同置醴慙無麴糵之

功徒瀝丹誠豈酬玄造