Page:Sibu Congkan0744-白居易-白氏長慶集-24-21.djvu/96

此页尚未校对


改湖州長城令長城之理又加於前二邑

焉政成秩滿解印罷去優游自得獨善其

興元元年疾殁於宋大和五年遷葬於

洛享年若干詔贈尚書戸部侍郎夫人隴

西李氏追封岐國夫人皆從子貴也公爲

人儀表魁梧氣槩倜儻負不羇之才慕非

常之功始發軔於單父志立而功不就終

稅駕於長城道行而位不逹善慶𠩄積實

生司空司空諱弘禮公之㓜子也以學發