Page:Sibu Congkan0772-陸龜蒙-唐甫里先生文集-5-5.djvu/120

此页尚未校对


也苟不能捨沮洳而求瀆由瀆以至于海

是人之智反出於水蟲下能不悲夫吾是

以志其蟹

    記稲䑕

乾符己亥歳震澤之東曰呉興自三月不

雨至于七月當時汙⿰土㓜 -- 坳沮洳者埃塵勃濯

檝支派者入扉屨無所汙農民轉逺流漸

平声稲本晝夜如乳赤子欠欠然救渇不暇