Page:Sibu Congkan0772-陸龜蒙-唐甫里先生文集-5-5.djvu/2

此页尚未校对


唐甫里先生文集卷之十六

      笠澤陸龜𫎇字魯望

 雜著

    叢書序

叢書者叢脞之書也叢脞猶細碎也細而

不遺大可知其所容矣自乾符六年春卧

病于笠澤之濵敗屋數間蓋蠧書十餘篋

伯男兒纔三尺許長䃣音毀齒猶未徧教以