Page:Sibu Congkan0778-崔致遠-桂苑筆耕集-3-1.djvu/99

此页尚未校对


   當道造成乾符六年供進⿰氵𭝠 -- 𣾰器一萬五千九

   百三十五事

右件⿰氵𭝠 -- 𣾰器作非滛巧用得質良兾資尚儉之規早就

惟新之製雖有慙於瓊玉或可代於瑠瓶伏縁道路

多虞星霜屢器貢難通於萬里綱行遂滯於三年

既失及時唯憂虚月臣今差押銀青光禄大夫撿校

太子賔客兼御史中丞上柱國辛從實押領随狀奉

進謹進

  進御衣段狀

   當道先兼監鐡使織造中和四年已前御衣