Page:Sibu Congkan0779-崔致遠-桂苑筆耕集-3-2.djvu/109

此页尚未校对


稱貂SKchar事須准詔授檢校右散𮪍常侍仍具申奏并

牒如者故牒

 廣明二年六月十二日使兼都統檢校大尉平

 章事燕國公授盱胎鎮将鄒唐御史中丞

牒准詔云云将軍分間大夫出疆可SKchar未請之權况

奉已成之命髙懸懋賞用報竒功前件官術⿰糹⿱𢆶匹白猿

名齊赤免夙歸信義僃察忠良雖遷柱下之官尚慊

軍中之望冝昇SKchar席更勵枕戈爾其心保清廉好對

暎淮之月力誇驍銳無慙破浪之風事須准詔行墨

𠡠授御史中丞