Page:Sibu Congkan0788-釋貫休-禪月集-2-2.djvu/111

此页尚未校对


集𣣔攻木廣其傳予嘉其用


心勉成其志遂檢集與之


仍薄助鋟版畢復请纪其事

後有考扵斯嘉熈戊戌


重九日孟湖童必明書